Risikovurder kontorarbeidsplassen
I forbindelse med den europeiske informasjonskampanjen 2008-2009 om risikovurdering er det utarbeidet en sjekkliste som kan brukes for enkelt å risikovurdere kontorarbeidsplasser.
..les mer


Skjema - arbeidsorganisering
Skjema fra grunnheftet for å kartlegge status.
..les mer


HMS erklæring
Dette er skjema som du kan bruke når du leverer anbud til det offentlige.
..les mer


Skjemaer fra SFT
Nyttige og nedlastbare skjemaer fra SFT
..les mer


Egenmeldingsskjema
På bedrifter som har inngått avtale om "et inkluderende arbeidsliv" (IA-bedrifter) gjelder spesielle regler for egenmeldinger. Ta kontakt med det lokale NAV kontoret eller www.idebanken.org.
..les mer


Arbeidsavtale på ulike språk.
Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstilsynets standardavtale på en rekke ulike språk finner du her.
..les mer


Skjemaer fra Arbeidstilsynet
Listen gir adgang til en kort omtale av det enkelte skjema med mulighet for bestilling - og i en del tilfeller: Nedlasting
..les mer


Et historisk tilbakeblikk
Korte trekk fra utviklingen av arbeidsmiljøloven i Norge 1892- 2002
..les mer


Prioriteringsskjema
Dette er et forslag til et enkelt prioriteringsskjema.
..les mer


Avviksskjema
Her finner du et forslag til hvordan en blokk avviksskjema/RUH skjema kan se ut.
..les mer


Risiko
Et enkelt skjema for oversikt og prioritering av risikofaktorer
..les mer


Fysiske og kjemiske faktorer
Skjema fra grunnheftet for å kartlegge status.
..les mer


Skjemaer fra DSB
Nyttige skjemaer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
..les mer


Handlingsplan
Eksempel på Handlingplan, hentet fra Grunnopplæring i arbeidsmiljø
..les mer


Mal for standard arbeidsavtale
Skriftlig arbeidsavtale skal inngås i alle arbeidsforhold, uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver rettigheter og plikter.
..les mer


HMS aktørenes funksjoner - de gode hjelperne
Gruppeoppgave
..les mer


Handlingsirkelen
Her ligger en Power point presentasjon av en versjon av handlingssirkelen/spiralen.
..les mer


Vernerunde
Dette er et eksempel på et hjelpeskjema som kan brukes i forbindelse med vernerunder.
Bruk det gjerne som utgangspunkt for et skjema tilpasset egen virksomhet.
..les mer


INSTRUKS FOR HMS-VERNERUNDER
Dette er et eksempel på hvordan en instruks for HMS vernerunder kan se ut.
Bruk den gjerne og tilpass for egen virksomhet.
..les mer