spacer document image 1 spacer2
Asbest på kartet
- ILOs beslutning om asbest kan skape ringvirkninger for globale kampanjer for å forby produktet, skriver Trine Lise Sundnes i sin blogg fra ILO-konferansen.

I forbindelse med en sak lansert av kanadiske Labour Congress (CLC), diskuterte ILO problemet knyttet til asbest. ILOs beslutning kan skape ringvirkninger for globale kampanjer for å forby produktet.
Vedtaket i komiteen som behandler brudd på faglige rettigheter (applikasjonskomiteen) går ut på å be den kanadiske regjeringen om å vedta " den strengeste standarden for vern av arbeidstakernes helse når det gjelder eksponering for asbest" og å delta i konsultasjoner med sine arbeidstaker-og arbeidsgiverorganisasjoner om å implementere deler av ILO-konvensjon 162 om Asbest i det nasjonale lovverket.
Beslutningen er viktig for land som har ratifisert C162 men ennå ikke forbudt asbest: Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Kamerun, Canada, Colombia, Ecuador, Guatemala, Russland, Serbia, Makedonia, Uganda og Zimbabwe. 

Norge var for øvrig et av de første landene som la ned forbud mot bruk av asbest.

 

LOs 1. sekretær Trine Lise Sundnes blogger fra ILO-konferansen i Geneve.