spacer document image 1 spacer2
Mafia herjer trønder-gårder
Utenlandsk arbeidskraft i trøndersk landbruksnæring utsettes for mafiametoder fra bakmenn i sitt hjemland.

Østeuropeere som jobber i norsk landbruk må betale inntil 2.000 kroner av sin månedslønn til «arbeidsformidlere» i sitt eget hjemland. Ingen av de som jobber i Norge, tør snakke åpent om det. De er redde for represalier. Men med løfte om full anonymisering har de gitt et innblikk i det som foregår på gårder og gartnerier i Trøndelag.
Opplysningene kommer fram i en foreløpig rapport prosjektarbeider Rose Maiken Flatmo i Fellesforbundets lokalavdeling i Stjørdal har utarbeidet. Flatmo har 15 års erfaring som bedriftsrådgiver i arbeidsmarkedsetaten og Nav.

 

Du finner hele saken om Mafia på trønderske gårder hos Ås Avis.