Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

HMS-Tinget 2014

3. og 4. juni - årets viktigste HMS arrangement?
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Aktuelt


Truer med å stenge brannstasjoner

Vi utsettes for kreftfremkallende stoffer hver dag. Rådmann og politikere gambler med livene våre, sier sinte brannmenn i Ålesund.
Les mer
Masker

Tapte rettssak mot ICA

En butikkansatt i lokalbutikken på Drangeid i Flekkefjord gikk til sivil sak mot ICA Norge AS – og tapte.
Les mer
Arbeidsmiljøhumlen

Endringer i ferieloven m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet la 11. april 2014 fram en lovproposisjon (Prop. 73 L (2013-2014)) om endringer i ferieloven, i selskapslovenes regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven.
Les mer
Blømster i skoen

Er arbeid egentlig bra for helsen?

Med «eldrebølgen» på vei blir det stadig viktigere å sørge for arbeidsplasser med arbeidsinnhold og arbeidsmiljø som opprettholder motivasjon og helse.
Les mer
Damer med pc


Annonse Annonse Annonse