Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

HMS-Tinget 2014

3. og 4. juni - årets viktigste HMS arrangement?
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Bøker


Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
AML 2011

Denne juridiske kommentarutgaven kan lett leses av tillitsvalgte, verneombud, HMS-rådgivere og ledere på alle nivåer.

"Jeg er helt sikker på at boka raskt vil finne veien til de tusener av klubbkontor vi har rundt i landet, til advokatkontor, til forbundskontor og til domstolene. Det bør den, fordi det er en svært viktig og god bok" sier forbundsleder i Industri Energi Leif Sande.

 

 For bestilling
Telefon: 23 32 76 61
E-post: kundeservice@gyldendal.no
Nettbutikk: www.gyldendal.no/arbeidsliv


Annonse Annonse Annonse