Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Legger bort forslag om sykelønn

Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.
Les mer
Robert Eriksson

Sykefravær skyldes ikke umoralske kvinner

Uavhengig av årsaker til at kvinner har høyere sykefravær enn menn, ligger det gode løsninger i å jobbe sammen om å ha et godt arbeidsmiljø.
Les mer
Arbeidstilsynet ny logo

Arbeidsgivere kjøper seg kursbevis

En vrimmel av useriøse aktører tilbyr dyre, men dårlige HMS-kurs på nett. LO krever opprydding.
Les mer
Hånd med penn

Et godt fysisk arbeidsmiljø øker produktiviteten

Massasjeordning, løftekurs og en god ergonomisk stol kan vise seg å betale seg i form av grønne tall på bunnlinjen. Det kommer fram i en ny nordisk undersøkelse.
Les mer
Aldershjem3


Annonse Annonse Annonse