Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Målte smerter i musearm

For første gang har det lykkes forskere å måle smerter i en musearm som følge av dataarbeid.
Les mer
Callsenter

De etterlatte: - Bruk beltet!

Med setebelte ville mannen vært i live. Familien til bonden som omkom i Målselv nylighar bedt politiet gå ut med en sterk oppfordring til alle andre traktorførere om å bruke setebelte.
Les mer
Traktor

Et godt arbeidsmiljø styrker produktiviteten

En nylig offentliggjort rapport fra Nordisk Ministerråd bygger opp under antakelsen om at forbedret arbeidsmiljø og trivsel forsterker virksomhetens produktivitet og lønnsomhet melder STAMI.
Les mer
Arbeidsmiljøhumlen

Får hjelp frå Kripos

Krimteknikarar frå Kripos deltek i etterforskinga etter eksplosjonen på Geilo
Les mer


Annonse Annonse Annonse